WIZY DO AUSTRALII
 

Turystyczno-biznesowa wielokrotna (e-visa)sydney-363244_1280

– Wiza wydawana tylko w celach wjazdów krótkoterminowych turystycznych lub biznesowych
– Wiza wydawana jest jako list wizowy, który należy mieć ze sobą podczas podróży do Australii
– Ważność wizy: 1 rok od daty wydania (wyjazd musi nastąpić przed upływem ważności wizy)
– Ilość dni pobytu: do 90 dni każdy wjazd
– Czas oczekiwania: 1-5 dni

Wymagane dokumenty:- wniosek wizowy
– kopia pierwszej strony paszportu (ze zdjęciem)
– koszt wizy : bezpłatna + koszt usługi

 

 

Pobytowa (e-visa) powyżej 90 dni do 1 roku

– Wiza wydawana jest jako list wizowy, który należy mieć ze sobą podczas podróży do Australii
– Ważność wizy: 1 rok od daty wydania (wyjazd musi nastąpić przed upływem ważności wizy)
– Ilość dni pobytu: od 90 do 1 roku
– Czas oczekiwania: 5-14 dni

Wymagane dokumenty:- wniosek wizowy
– kopia pierwszej strony paszportu (ze zdjęciem)
– kopia dowodu osobistego
– koszt wizy : 130 AUD + opłata bankowa + koszt usługi

Ambasada może poprosić o dodatkowe dokumenty. Poniżej informacje dla wszystkich grup zawodowych tj. zatrudniony, samo-zatrudniony, emeryt, rencista,student:

1.Jeśli odwiedza się osobę prywatną należy przedłożyć zaproszenie w formie listu od niej, do zaproszenia należy dołączyć kopię strony ze zdjęciem z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby zapraszającej (np. z australijskiego paszportu lub karty imigracyjnej),
2.Należy przedłożyć list z pracy o zajmowanej pozycji, przyznanym urlopie i zarobkach,
3.Jeśli prowadzi się własną firmę bądź pracuje w systemie samozatrudnienia należy przedstawić pełną dokumentację tj. kopię regonu, kopię wpisu do działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz sprawozdanie podatkowe za ostatni rok lub wyciąg z konta firmy,
4.Jeśli jedzie się bez zaproszenia należy przedstawić pełny plan podróży
5.Należy przedstawić wyciąg z konta prywatnego,
6.Jeśli jest się studentem bądź uczniem należy przedstawić list ze szkoły wraz pieczęcią szkoły / uczelni oraz ważną legitymację uczelni lub szkoły,
7.W przypadku emerytury / renty należy przedstawić kopię legitymacji emeryta / rencisty + wyciąg z konta na które wpływa emerytura / renta.

W przypadku sponsorowania wyjazdu przez osobę z Australii, ambasada może poprosić o dokumenty finansowania tj. zaświadczenie z pracy, zaświadczenie z urzędu podatkowego o przychodach, wyciąg z konta. Ambasada może również poprosić o wykonanie badań lekarskich u lekarza wskazanego przez ambasadę.
Praca tymczasowa / krótki pobyt (e-visa)– Wiza wydawana jest jako list wizowy, który należy mieć ze sobą podczas podróży do Australii
– Ważność wizy: 1 rok od daty wydania (wyjazd musi nastąpić przed upływem ważności wizy)
– Ilość dni pobytu: do 90
– Czas oczekiwania: ok 14 dni

Wymagane dokumenty:

– wniosek wizowy
– kopia pierwszej strony paszportu (ze zdjęciem)
– kopia dowodu osobistego
– koszt wizy : 130 AUD + opłata bankowa + koszt usługi

 -list delegujący z firmy na wyjazd
– zaproszenie od firmy zagranicznej na wyjazd biznesowy

Marynarska (e-visa MCV)– Wiza wydawana jest marynarzom
– Wiza wydawana jest jako list wizowy, który należy mieć ze sobą podczas podróży do Australii
– Czas oczekiwania: 1-2 dni

Wymagane dokumenty:

– wniosek wizowy- wniosek wizowy
– kopia pierwszej strony paszportu (ze zdjęciem)
– koszt wizy : bezpłatna + koszt usługi