WIZY DO BIAŁORUSI

belarus-1258878_1920

 • Okres oczekiwania na wizę w trybie normalnym – 5-7 dni roboczych
 • Okres oczekiwania na wizę w trybie expresowym – 1 dzień

Wymagane dokumenty:

 • 1 formularz wizowy
  • 1 fotografia inna jak w paszporcie, nie starsza niż 6 miesięcy (zdjęcie biometryczne – 3,5 na 4,5 cm na wprost)
  •  paszport – (musi być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej 2 czyste strony )
  • ubezpieczenie (może wystawić AS-BŁYSK)
  • jeżeli wnioskodawca to osobą niepełnoletnia wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem
  Przy ubieganiu się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do złożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.

 

RODZAJE WIZ

 1. Turystyczna do 10 dni

-na podstawie vouchera i opłaconej rezerwacji hotelu (można zamówić w AS-BŁYSK )

 1. Prywatna

-jednokrotna do 30 dni na podstawie skanu zaproszenia obywatela Białorusi i skanu jego paszportu

-wielokrotna na podstawie oryginału zaproszenia wydanego przez Departament ds. Obywatelstwa i Migracji MSW Białorusi w miejscu zamieszkania obywatela Białorusi. W zaproszeniu muszą być podane następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon osoby zapraszającej i zapraszanej, cel podróży,termin,ilość dni pobytu i ilość wjazdów

lub na podstawie zaproszenia obywatela Białorusi z poświadczonym podpisem konsula Białoruskiego, ksero 31 i 33 strony paszportu obywatela Białorusi, zobowiązanie osoby zapraszającej o ponoszeniu kosztów utrzymania i rejestracji

 1. Służbowa

-jednokrotna i dwukrotna do 30 dni na podstawie skanu zaproszenia od partnera Białoruskiego

-wielokrotna na podstawie oryginału zaproszenia od partnera Białoruskiego

-wyciąg (oryginał) z Jednolitego Państwowego Rejestru osób prawnych i przedsiębiorstw indywidualnych odnośnie zapraszającej organizacji z Białorusi

-oryginał kontraktu o współpracy

-zaświadczenie z polskiej firmy o zatrudnieniu

 1. Dla kierowcy docelowa

-podanie zaadresowane do konsulatu na firmowym papierze z firmy polskiej z prośbą o wydanie wizy

-zaświadczenie ze stowarzyszenia ZMPD

-licencja (kserokopia)

-umowa o pracę (kserokopia)

-poprzednia wiza (kserokopia)jeśli nie to wiza będzie wydana na 365 dni z całkowitym pobytem do 90 dni

5. Tranzytowa

-kopia wizy państwa docelowego

KOSZT OPŁAT KONSULARNYCH:

 1. wiza jednokrotna 25 Euro – w trybie expresowym 50 euro
 2. wiza dwukrotna 35 Euro – w trybie expresowym 60 euro
 3. wiza wielokrotna do 90 dni 60 euro – w trybie expresowym 85 euro
 4. wiza wielokrotna roczna 150 euro – w trybie expresowym 175 euro
 5. wiza grupowa (od osoby ) 10 euro – w trybie expresowym 18 euro
 6. wiza tranzytowa jednokrotna 10 euro – w trybie expresowym 35 euro
 7. wiza tranzytowa dwukrotna 15 euro – w trybie expresowym 40 euro
 8. wiza tranzytowa wielokrotna 35 euro – w trybie expresowym 60 euro
 9. w związku z dokonywaniem wpłat za wizy białoruskie w banku do ceny wiz dolicza się 5 zł (prowizja banku za wpłaty dewizowe)

OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁAT WIZOWYCH:

-dzieci poniżej 6 roku życia

-uczniowie,studenci,doktoranci i towarzyszący im nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów na wyższej uczelni lub udziału w szkoleniach

-naukowcy,wyjeżdżający w celu prowadzenia badań naukowych

-w indywidualnych przypadkach uczestnicy imprez o charakterze kulturalnym, naukowo-technicznym,sportowym po przedłożeniu potwierdzających to dokumentów,jeśli przybycie na terytorium Białorusi wiąże się ze wspieraniem zainteresowań kulturalnych,interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki współpracy rozwojowej lub w innych społecznie ważnych dziedzinach

-osoby wyjeżdżające do chorych bliskich krewnych na podstawie zaświadczenia lekarskiego

-osoby wyjeżdżające na pogrzeb bliskich krewnych na podstawie aktu zgonu