* Ubezpieczenia turystyczne obejmujące:

– pokrycie kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance),

– wypłata świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku,

– odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy,

– pokrycie kosztów utraty lub zniszczenia bagażu podróżnego,

– pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem.

Klienci otrzymują numery telefonów do Centrum Operacyjnego, które udziela wszystkim potrzebującym pomocy w trudnych dla nich sytuacjach 24 godziny na dobę.

* Ubezpieczenia na życie

* Ubezpieczenia majątkowe

* Ubezpieczenia OC/AC/NNW

* Ubezpieczenia inwestycyjne