lake-louise-1761286_1280WIZY DO KANADY rejestracja (eTA)

Od 15 marca 2016 roku obywatele wszystkich krajów objętych bezwizowym ruchem z Kanadą, zobowiązani są uzyskać przed podróżą elektroniczną rejestrację tzw. eTA .
Rejestracja obowiązuje na podróż drogą lotniczą do Kanady lub tranzytem przez Kanadę, bez tej rejestracji podróżni nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu.
Potwierdzenie elektronicznej autoryzacji (eTA) do Kanady jest wydawane na aktualnie obowiązujący paszport na 5 lat na wielokrotny wjazd lub do końca ważności danego paszportu.

Koszt autoryzacji to 7$CAN + koszt usługi
Czas oczekiwania do 72 h.

Jeśli jedno z poniższych kryteriów dotyczy podróżnego to nie potrzebuje tej autoryzacji, ale może ją dobrowolnie dokonać, a mianowicie jest:
– obywatelem USA
– przekracza granicę Kanady drogą lądową lub morską,
– obywatelem Francji – rezydentem na/i podróżującym z wysp St. Pierre i Miquelon,
– tymczasowym rezydentem z ważną wizą kanadyjską,
– studentem z ważnym pozwoleniem na naukę w Kanadzie, uzyskanym po 01 sierpnia 2015,
– zagranicznym pracownikiem z ważnym pozwoleniem na pracę w Kanadzie uzyskanym po 01 sierpnia 2015,
– stałym rezydentem w Kanadzie,
– posiada ważny status imigracyjny w Kanadzie i wjeżdżasz z USA lub wysp St. Pierre i Miquelon,
– członkiem delegacji wizytujących siły zbrojne w Kanadzie podczas pełnienia swoich obowiązków służbowych,
– członkiem załogi samolotu, cywilnym inspektorem lotniczym lub członkiem badania komisji wypadków,
– akredytowanym dyplomatą

POZWOLENIE NA PRACĘ

Koszt obejmuje : koszt wizy 455 PLN + cena za usługę serwisową Centrum Wizowego 307,15 + koszt usługi

Czas oczekiwania w Ambasadzie: do 3 tygodni

Wymagane dokumenty:

-wniosek wizowy

-paszport

-fotografia

-dyplom ukończenia studiów/ szkoły do wglądu potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe

-świadectwo o niekaralności

-do dyplomu należy dołączyć referencje z poprzednich miejsc pracy.
– należy przedstawić kontrakt z pracodawcą z Kanady (powinien zawierać specjalny numer referencyjny opinii badania rynku pracy HRSDC – Human Resources and Skills Development Canada lub należy dołączyć tę opinię)


Wnioskujący może zostać poproszony o wykonanie badań lekarskich u lekarza wskazanego przez Ambasadę (badanie na pewno obowiązuje w następujących dziedzinach: służba zdrowia, opieka nad dziećmi, nauczanie w szkolnictwie niższym).
Jeśli zamierza podjąć się pracę w Quebec, należy przedstawić specjalny dokument „ Certificat d’acceptation du Quebec (CAQ)”, wystawiony przez Ministere de l’Immigration et des communautes culturelles (MICC).

POZWOLENIE NA NAUKĘ

Koszt obejmuje : koszt wizy 440 PLN + cena za usługę serwisową Centrum Wizowego 307,15 + koszt usługi

 

Czas oczekiwania w Ambasadzie: do 3 tygodni

Wymagane dokumenty:

-wniosek wizowy

-paszport

-2 x fotografia

-świadectwo o niekaralności

Wiza obowiązuje wobec osób chcących studiować 6 miesięcy lub dłużej
Należy przedstawić list z uczelni potwierdzający uczestnictwo w kursie (powinien zawierać dokładną nazwę uczelni, nazwę kursu, czas trwania kursu, kiedy jest ostateczna data rejestracji uczestnictwa na miejscu w Kanadzie), jeśli nauka będzie podejmowana w szkole podstawowej lub liceum, list musi być wystawiony przez tamtejsze kuratorium.
Należy przedstawić wyciąg z konta z funduszami na pobyt w Kanadzie lub listy uwierzytelniające wraz z wyciągami bankowymi od sponsora.
Jeśli zamierza podjąć się naukę w Quebec, należy przedstawić specjalny dokument „ Certificat d’acceptation du Quebec (CAQ)”, wystawiony przez Ministere de l’Immigration et des communautes culturelles (MICC).
Wnioskujący może zostać poproszony o wykonanie badań lekarskich u lekarza wskazanego przez Ambasadę