WIZY DO ROSJI

Wymagane dokumenty:

1.formularz wizowy

2.dwie wolne strony w paszporcie, paszport ważny co najmniej 180 dni,licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy

3.zdjęcie– rozmiar 3,5 na 4,5 cm, kolorowe,ostre,czyste i kontrastowe,wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle, nie starsze niż 6 miesięcy,zrobione na wprost tak aby twarz zajmowała 70 % fotografii

4.ubezpieczenie kosztów leczenia (minimum na 30.000 Euro)

moscow-1556561_1920

 

RODZAJE WIZ

 • wiza turystyczna na voucher
 • wiza biznesowa
 • wiza prywatna na zaproszenie
 • wiza tranzytowa
 • wiza dla kierowcy
 • wiza dla dzieci
 • wiza dla obcokrajowców

 

 

 1. wiza turystyczna na voucher
  -jedno lub dwukrotna do 30 dni jest wydawana na podstawie vouchera. Voucher mogą wystawiać tylko rosyjskie firmy turystyczne oraz hotele, które zarejestrowały się w MSZ FR .

AS-BŁYSK  pośredniczy w zamówieniu vouchera.

 1. wiza tranzytowa
  -jednokrotna lub dwukrotna jest wydawana na podstawie kserokopii wizy docelowej lub kserokopii biletu. Wiza tranzytowa umożliwia tranzyt przez terytorium Rosji w ciągu 10 dni w każdą stronę.
 2. wiza biznesowa/służbowa
  -jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna na 30, 90, 180 lub 365 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia Departamentu Federalnychych Służb Migracyjnych FR (Приглашения Управления Федеральной Миграционной Службы России). Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi).

AS-BŁYSK pośredniczy w zamówieniu takiego zaproszenia.

-jednokrotna lub dwukrotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od rosyjskiej firmy-partnera. Wymagany jest oryginał zaproszenia na papierze firmowym firmy rosyjskiej zgodny ze wzorem wymaganym przez Konsulat FR.

 1. wiza dla kierowców

-jednokrotna do 30 dni, dwukrotna do 90 dni lub wielokrotna do 365 dni jest wydawana na podstawie następujących dokumentów: zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy np. z ZMPD, ksero licencji firmy, ksero prawa jazdy, ksero poprzedniej wizy (w przypadku wizy wielokrotnej).

 1. wiza prywatna

-jednokrotna lub dwukrotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od obywatela Rosji, zaproszenie wystawia Departament Federalnychych Służb Migracyjnych FR (Управление Федеральной Миграционной Службы России). Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi).

 • wiza dla dzieci wiza turystyczna, tranzytowa
 • W przypadku, jeżeli dziecko ma własny paszport należy wypełnić wniosek

  Otrzymanie wizy biznesowej dla dziecka jest możliwe jedynie przy jednoczesnym wpisaniu jego danych w trakcie zamawiania dla jednego z rodziców zaproszenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej .

  W przypadku, jeżeli dziecko jest wpisane w paszporcie rodzica dane dziecka trzeba wpisać do wniosku rodzica (zostaną one umieszczone na wizie rodzica).Załatwienie wizy dla dziecka nie zwiększa kosztów wizy rodzica.


  Konsulat ma prawo odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i zwrotu kosztów.