Loteria wizowa USA jest to najłatwiejszy sposób na zdobycie wizy imigracyjnej do Stanów Zjednoczonych i zielonej karty pozwalającej na legalny pobyt, naukę i pracę w USA.

W ramach loterii wizowej każdego roku w drodze losowania komputerowego wybierane są osoby, które będą mogły ubiegać się o wizę imigracyjną. Wraz z osobą wylosowaną wizy imigracyjne może otrzymać jego najbliższa rodzina – małżonkowie i dzieci do 21 lat.

Termin przyjmowania zgłoszeń od 5 października 2022 do 8 listopada 2022 roku

Firma AS-BŁYSK dokona zgłoszenia w programie: Loteria Wizowa USA DV-2024, przekazując Klientowi potwierdzenie wykonanej rejestracji zgłoszenia loteryjnego w postaci dokumentu wygenerowanego ze strony internetowej Centrum Wizowego DV . Ponadto sprawdzi wyniki losowania swoim Klientom w okresie od 6 maja 2023 do 30 września 2023.

Osoba ubiegająca się o udział w loterii wizowej (główny aplikujący) musi spełniać dwa podstawowe warunki:

 

  1. pochodzić z kraju mającego prawo uczestnictwa w loterii.
  2. spełniać wymagania pod względem wykształcenia tj. posiadać minimum średnie wykształcenie lub jego odpowiednik (pomyślne ukończenie formalnego dwunastoletniego programu nauczania szkoły podstawowej i średniej)     LUB  
  3. dwuletnie doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich pięciu lat w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź doświadczenia zawodowego. Do ustalenia, czy doświadczenie zawodowe jest wystarczające do spełnienia wymogów DV2024, Departament Stanu będzie korzystał z bazy danych O*Net OnLine Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych. Znalezione obrazy dla zapytania STATUA WOLNOŚCI Znalezione obrazy dla zapytania FLAGA AMERYKAŃSKA