Loteria wizowa USA jest to najłatwiejszy sposób na zdobycie wizy imigracyjnej do Stanów Zjednoczonych i zielonej karty pozwalającej na legalny pobyt, naukę i pracę w USA.

W ramach loterii wizowej każdego roku w drodze losowania komputerowego wybierane są osoby, które będą mogły ubiegać się o wizę imigracyjną. Wraz z osobą wylosowaną wizy imigracyjne może otrzymać jego najbliższa rodzina – małżonkowie i dzieci do 21 lat.

Termin przyjmowania zgłoszeń od 2 października 2019 do 5 listopada 2019 roku

Firma AS-BŁYSK dokona zgłoszenia w programie: Loteria Wizowa USA DV-2021, przekazując Klientowi potwierdzenie wykonanej rejestracji zgłoszenia loteryjnego w postaci dokumentu wygenerowanego ze strony internetowej Centrum Wizowego DV . Ponadto sprawdzi wyniki losowania swoim Klientom w okresie od 15 maja 2020 do 30 września 2020.

Osoba ubiegająca się o udział w loterii wizowej (główny aplikujący) musi spełniać dwa podstawowe warunki:

  1. pochodzić z kraju mającego prawo uczestnictwa w loterii.
  2. spełniać wymagania pod względem wykształcenia tj. posiadać minimum średnie wykształcenie lub jego ekwiwalent w momencie przeprowadzania rozmowy w konsulacie  lub wykazać się dwuletnim stażem pracy w ciągu ostatnich 5-ciu lat, w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź praktycznego doświadczenia.Znalezione obrazy dla zapytania STATUA WOLNOŚCI Znalezione obrazy dla zapytania FLAGA AMERYKAŃSKA