new-york-668616_1920

WIZY DO USA

 

Wymagane dokumenty:

  • 1 wniosek wizowy
  • fotografia – zdjęcie specjalne do wizy USA (twarz na wprost, 5 cm x 5 cm, en-face, uszy odsłonięte , na białym tle, w formie papierowej lub elektronicznej i papierowej)
  • paszport (ważny min. 6 miesięcy)
  • kopia pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)

 

 

Koszt wizy:

640 zł – tj.160 USD zgodnie z kursem USD wyznaczonym przez ambasadę + koszt usługi

(koszt niektórych kategorii wizowych jest wyższy)

Pozostałe informacje:

O wizę można aplikować do ambasady USA w Warszawie lub w Krakowie.

 

Kategorie wiz:

A-1/A-2      Dyplomaci i przedstawiciele rządu
A-3              Personel pomocniczy posiadaczy wiz A1/A2
B-1/B-2       Osoby wyjeżdżające służbowo lub turystycznie
C-1              Tranzyt
C-1/D          Członkowie załogi samolotu lub statku
E-1/E-2        Inwestorzy i przedsiębiorcy
F-1              Studenci  i uczniowie
G-1-4          Przedstawiciele organizacji międzynarodowych
G-5             Personel pomocniczy posiadaczy wiz G-1-4
H                Tymczasowa praca i praktyka (H-3)

I                  Dziennikarze
J-1              Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże”
               Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy
M-1            Studenci  – szkolenie zawodowe
NATO 1-6  Przedstawiciele NATO
NATO 7     Personel pomocniczy posiadaczy wiz NATO 1-6
O                Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu
P                Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi
Q                Wymiana kulturalna
R                Pracownicy religijni

Każdy kto chce wyjechać do Stanów Zjednoczonych Ameryki musi otrzymać odpowiednią zgodę z Konsulatu lub ambasady Stanów Zjednoczonych. Wizy do USA dzielą się na wizy imigracyjne i wizy nieimigracyjne. Wszystkie wizy do USA muszą być naklejone na jednej ze stron paszportu. Posiadanie wizy do USA nie daje gwarancji wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Posiadanie wizy oznacza, że wniosek o przyjazd do Stanów Zjednoczonych został pozytywnie rozpatrzony poprzez urzędnika konsulatu lub ambasady. Jedynie urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego może wydać zezwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych i określić jak długo może trwać dany pobyt.